Leaders


中国机械工业联合会主要领导

President: Wang Ruixiang


Executive Vice Presidents: Xue Yiping, Chen Bin, Yu Qingji, Yang Xuetong, Zhao Chi, Song Xiaogang, Zhang Kelin, Zhao Wencheng

Vice Presidents: Wang Ji, Wang Min, Wang Wenbin, Ren Hongbin, Liu Keli, Liu Chengqiang, Guan Xiyou, Sun Bohuai, Li Jing, Li Xinya, Chen Zhixin,Chen Huiren, Zhang Xin, Zhang Libo, Zhang Yanmin, Nan Cunhui, Zou Lei, Yan Ping, Xu ping, Huang Dinan, Dong Yang, Lu Weiding, Tan Xuguang

Secretary General: Zhao Chi

Deputy Secretary General: Wang Jindi, Li Dongru, Zhao Xinmin, Zhang Jingxu


Intruduction
Major Function
Leaders
Organization
Managing Associations
Managing Organizations
Scope of Business